Sufi Diyarından Hikayeler

Sufi Diyarından Hikayeler, altı mutasavvıfın - Hallac, Ebu Said, Feridüddin Attar, Hakim Nizami, Mevlana Celaleddin Rumi ve Abdurrahman Cami- hayatlarını anlatan ve eserlerinden örnekler veren bir kitap.

Söylemeye hacet yok ki, Yusuf’a aşık tek kadın değilmiş Züleyha. Zengin ve güzel bir kadın olan Bağiza da Yusuf’a hakkında anlatılanları duyduktan sonra aşık olmuş, sonra da şehrini terkedip onu bulmak için başkente gitmişti. Onu gördüğü zaman kusursuz güzelliği karşısında yıkılmış, kendine gelince de bu büyüleyici görüntüye hayranlık duymaya devam etmişti.

Yusuf bu sebeple Bağiza’ya şöyle bir nasihatte bulunmuştu: “Bu dünyada bir mükemmellik ve güzellik gördüğünde bil ki bu sadece O’nun bir işaretidir. Güzel bir suret Allah’ın geniş bahçesinden koparılmış bir çiçektir sadece. Mükemmel bir şeyi görebilmek için gözlerin varsa, şunu anlayacak iraden de vardır: Gördüklerin O’nun yüzünü yansıtan bir aynadır. Benim görüntüm de sadece Rabbimin kendi güzelliğinin küçük bir resmidir. Fakat şunu da aklından çıkarma, bir resim solar, bir çiçek ölür, aynadaki yansıma gerçek ışık gelince yok olur gider. Gerçek ve ebedi olan sadece O’dur. Neden bugün burada olsa da yarın yok olup gidecek bir şey için zamanını harcıyorsun. Hiç vakit kaybetmeden doğruca herşeyin kaynağına git.”  (s. 137)

SUFİ DİYARINDAN HİKAYELER
Bayat & Jamnia
Türkçesi: Saliha Deniz
İnsan Yayınları

Nurlar Hazinesi

NURLAR HAZİNESİ (MİŞKÂTÜ’L ENVÂR)

Mişkâtü’l Envâr fî mâ Ruviye anillâh mine’l Ahbâr İbn Arabi tarafından derlenmiş nadir hadis kitaplarından biridir. O burada özellikle sadece Kudsî hadislere, yani Hz. Peygamber (as)’ın ifade ettiği, doğrudan bizzat Allah’a ait sözlere yer verir. Bu sebeple İbn Arabi onlara Ahâdîs-i ilahîyye yani “İlahi Hadisler” ismini verir. Bu hadisler onun eserlerinde bol bol zikredilmiş ve yorumlanmıştır. Onların bir araya getirilmiş olması, hadisler içerisindeki özel mevkilerini gösterir. 

Bu yazı Muhammed Valsan’ın kitaba yazdığı giriş bölümünden aktarılmıştır.

Kitapta yer alan bazı hadisler:

4.Hadis

Enes b. Mâlik nakleder: Resulullah (as) oturmakta iken birden bire dişleri görünecek şekilde güldüğünü gördük. Ömer sordu: “Anam babam hakkı için söyle ya Resulallah, seni güldüren şey nedir?” Hz. Peygamber (as) cevap verdi:

- Ümmetimden iki kişi, izzet sahibi olan Rab Teala’nın huzurunda diz çökmüşler, birisi şöyle diyor: “Ya Rabbi, kardeşimden benim hakkımı alıver.” Allah (suçlanana): “Kardeşinin hakkını ver!” buyurdu.

- Ya Rabbi, dedi, iyiliklerimden (ona verecek) hiçbir şey kalmadı.

- Ya Rabbi, öyleyse günahlarımdan bir kısmını yüklensin, dedi (şikayet eden).

Bu sırada Resulullah (as)’ın gözleri yaşla doldu. Sonra şöyle buyurdu: “Bu gerçekten korkunç bir gündür. Öyle bir gün ki, insanlar günahlarından bir kısmının (başkası tarafından) yüklenilmesine ihtiyaç duyacaklardır.” Sonra şöyle devam etti: “Aziz ve Celîl olan Allah şikayet sahibine şöyle diyecek: “Başını kaldır ve Cennet bahçelerine bak!” O başını kaldıracak ve haykıracak:

- Ya Rabbi, gümüşten şehirler ve incilerle süslenmiş altından köşkler görüyorum. Bu hangi peygambere, hangi şehide aittir?

- Bana bedelini verenindir! diyecek (Allah).

- Peki buna kim sahip olabilir ya Rabbi?

- Ona sen sahip olabilirsin!

- Nasıl ya Rabbi?

- Kardeşini affederek!

- Affettim gitti ya Rabbi!

Bunun üzerine yüce Allah buyaracak ki: “Kardeşinin elinden tut ve onu cennete koy!”

Resulullah (as) devamla şöyle buyurdu: “Allah’tan korkun, aranızdaki münasebetleri düzeltin (Enfal 8/1). Şüphesiz Allah kıyamet gününde müminlerin arasını düzeltir”

8. Hadis

Ebu Hureyre, Hz. Muhammed (as)’den nakleder:

Allah şöyle buyurur: “Ademoğlu, Beni andığın zaman bana şükretmiş olursun, Beni unuttuğun zaman Bana nankörlük etmiş olursun.”

10. Hadis

Ebu Hureyre, Resulullah (as)’den nakleder:

Aziz ve Celîl olan Allah şöyle buyurur: “Kulum Beni zikrettiği ve dudakları Benim (ismim) ile hareket ettiği vakit Ben onunla birlikteyimdir.”

17. Hadis

Câbir b. Abdillah, Resulullah’ın (sa) şöyle dediğini nakleder:

Aziz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu: “Bu, Benim zâtım için razı olduğum bir dindir. Buna yaraşan da ancak cömertlik ve güzel huydur. Bu dine uyduğunuz müddetçe, onu iki hasletle yüceltiniz”

39. Hadis

Ebu Hureyre, Peygamber (as)’in şöyle dediğini ifade eder:

Allah şöyle buyurur: “Ey Adem oğlu, kendini tamamen Benim kulluğuma ver ki, Ben senin kalbini zenginlikle doldurayım ve seni yoksulluktan koruyayım. Eğer böyle yapmazsan senin kalbini meşguliyetlerle doldururum ve yoksulluğuna mani olmam.”


İbn Arabî, Nurlar Hazinesi, Çev: Mehmet Demirci, İz Yayıncılık

Sevdiğim Kitaplar

 • ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR - J.D.Salinger
 • KALECİNİN PENALTI ANINDAKİ ENDİŞESİ - Peter Handke
 • KORKUYU BEKLERKEN - Oğuz Atay
 • TÜNEL - Ernesto Sabato
 • BROKLYN ÇILGINLIKLARI- Pual Auster
 • ACI ÇİKOLATA - Laura Esquivel
 • ŞEKER PORTAKALI - Jose Mauro de Vasconcelos
 • KIRMIZI PAZARTESİ - Gabriel Garcia Marquez
 • YÜZYILLIK YALNIZLIK - Gabriel Garcia Marquez
 • PİNHAN - Elif Şafak
 • SIR - Mustafa Kutlu
 • UZUN HİKAYE - Mustafa Kutlu
 • YA TAHAMMÜL YA SEFER - Mustafa Kutlu
 • BEYHUDE ÖMRÜM - Mustafa Kutlu
 • PUSLU KITALAR ATLASI - İhsan Oktay Anar
 • AMAT - İhsan Oktay Anar
 • DÖNÜŞÜM - Franz Kafka
 • DAVA - Franz Kafka
 • YABANCI - Albert Camus
 • VEBA - Albert Camus

Tigri & Lew

​Ormanda kimlik kartları, pasaport kontrolleri ve sınırlar yoktur. Bir ağaç bir kuşa “nerelisin?” diye sormaz, sadece kuşun söylediği şarkıyı dinler. (Tigri & Lew)